Guru dan Karyawan

By SMA NEGERI 1 SELUAS 05 Jul 2015, 16:32:36 WIB

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SELUAS

 

NAMA /NIP

PANGKAT /GOL RUANG

PENDIDIKAN

JABATAN

MENGAJAR BIDANG STUDY

Drs. SILPINUS MUCHTAR

NIP : 196504172005021001

PENATA TK I/ IIID

S1A.IV.ADMINISTRASI PENDIDIKAN

KEPALA SEKOLAH

 

HOTMAIDA SITORUS, S.PAK

NIP: 196709052006042002

PENATA III/C

S1.AV.PEND AGAMA KRISTEN

GURU

AGAMA KRISTEN

HATARISTIANAARITONANG,ST

NIP :197610202006042006

PENATA III/C

S1. ELEKTRO

A.IV FISIKA

GURU

FISIKA

LISNA MEINITA, S.Pd

NIP :198305292006042014

PENATA III/C

S1 BHS INDONESIA

GURU

BHS. INDONESIA

SAMSUDIN, SP

NIP :197408082005021003

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1.PERTANIAN A.IV BIOLOGI

GURU

BIOLOGI

MARSIANA PAKPAHAN,SS

NIP :198405262010011018

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1 BHS INGGRIS

GURU

BHS INGGRIS

 

YUDO, S.Sos

NIP :198405262010011018

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1 ILMU SOSIAL A.IV GEOGRAFI

GURU

GEOGRAFI

BENEDIKTA TINI, S,Ag

NIP :198505202010012019

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1 PEND AGAMA KATOLIK

GURU

KATOLIK

RUTUA SUSILOWATY, SP

NIP :197403302009032003

PENATA III/C

S1 PERTANIAN

A.IV BIOLOGI

GURU

BIOLOGI

MARIATI, P. S.Th

NIP :197504122009032003

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1,TEOLOGIA

A.IV PAK

GURU

KRISTEN

Drs. SUBANI

NIP :196301042014071001

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1. SOSIATRI

A.IV SOSIOLOGI

GURU

SOSIOLOGI

RONI LAMHONIDA SIDAURUK, S.Pd

NIP :198507042011012007

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1.A.IV PEND.EKONOMI

GURU

EKONOMI

FEBRINA, S.Pd

NIP :198902262014022003

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1.A.IV SEJARAH

GURU

SEJARAH INDONESIA

DIAN KUSWARDANI, S.Pd.I

NIP; 198205152015032002

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1.A.IV PEND AGAMA ISLAM

GURU

ISLAM

RISKA OKTAVIANI, S.Pd

NIP :199110092015032003

PENATA MUDA TK I /IIIB

S1.A.IV BHS INGGRIS

GURU

BHS INGGRIS

YUSTINA S.Th

 

S1 TEOLOGIA

GURU

AGAMA KRISTEN

HERBEN HANSER TOTO , S.Pd

 

S1.A.IV GEOGRAFI

GURU

GEOGRAFI

NICHOLAS CITRO PIANUS, S.Pd

 

S1.A.IV PJOK

GURU

PJOK

MINTO, S.Si

 

S1. MATEMATIKA

GURU

MATEMATIKA

RENDI SETIAWAN, S.Pd

 

S1.A.IV FISIKA

GURU

FISIKA

DIAN NOVITASARI , S.Pd

 

S1.A.IVMATEMATIKA

GURU

MATEMATIKA

ANASTASIA ASNAWATI, S.Pd

 

S1.A.IVBHS INDONESIA

GURU

BHS  INDONSIA

JEKI, S.Pd

 

S1.A.IV FISIKA

GURU

KIMIA

EVILIANAWATI, S.Pd

 

S1.A,IV PPKN

GURU

PPKN

SOPIA ERNAWATI, SE

 

S1. EKONOMI

GURU

EKONOMI

WIMARDIKA, S.Pd

 

S1.AIV SOSIOLOGI

GURU

SOSIOLOGI

ERIK IRAWAN, A.Ma

 

D3 INFORMATIKA

TATA USAHA

 

PIRIANUS

 

SMP

PESURUH

 

ANTONIUS

 

SMA

PETUGAS KEBERSIHAN